Ασκήσεις_ σημειώσεις pranayama στα μαθήματα hatha yoga του horos