9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη νέα δράση του Χώρου, τη Δανειστική μας  Βιβλιοθήκη. Αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναδύθηκε από τον «συλλογικό νου» του Χώρου, τα μέλη του και επιβεβαιώνει την ένωση αυτών των ανθρώπων μέσα από την πρακτική τους άσκηση.

Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τις ανάγκες που δημιουργεί η εποχή που διανύουμε για επικοινωνία, μάθηση και ενημέρωση, σε πολλαπλά επίπεδα και βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια με τους ανθρωποκεντρικούς στόχους του Χώρου, όπως η ισότιμη ύπαρξη της πνευματικής, ψυχικής και υλικής υπόστασης του ανθρώπου.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη το Χώρου είναι μια ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των βιβλίων που κάθε μέλος του θα ήθελε να δανείσει  στα υπόλοιπα μέλη. Όλα τα μέλη του Χώρου μέσα από κάποιο συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης θα μπορούν να επισκέπτονται ηλεκτρονικά τη βιβλιοθήκη, να ενημερώνονται για τους τίτλους των βιβλίων και να δανείζονται το βιβλίο που τους ενδιαφέρει.

Διαδικασία λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Κάθε μέλος του Χώρου που θέλει να διαθέσει κάποια βιβλία του για δανεισμό στέλνει ένα e-mail, εκφράζοντας την πρόθεση του, σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση                                       plastourgou.konstantina@horos-net.gr

Η ομάδα του Χώρου θα του στείλει έναν πίνακα (αρχείο Excel), στον οποίο το μέλος θα καταγράψει τα βιβλία που διαθέτει για δανεισμό και διάφορα άλλα σχετικά στοιχεία. Έπειτα συμπληρωμένο τον αποστέλει στην ίδια διεύθυνση για να συμπληρωθούν οι τίτλοι των βιβλίων του στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.

Κάθε μέλος του Χώρου που θέλει να δει ή να δανειστεί κάποιο ή κάποια από τα βιβλία θα του διατείθεται ένας κωδικός όπου θα μπορεί να μπαίνει στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, θα επιλέγει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει και θα στέλνει ένα προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον κάτοχο του βιβλίου ζητώντας το και ορίζοντας το διάστημα που θα το χρειαστεί. Ο κάτοχος του Βιβλίου θα ενημερώνει με email τον Χώρο στην παραπάνω διεύθυνση για τον δανεισμό, τη περίοδο δανεισμού και το όνομα του δανειζόμενου. Στη συνέχεια ο Χώρος θα ενημερώνει την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να δουν οτι το συγκεκριμένο βιβλίο έχει δανειστεί για συγκεκριμένη περίοδο.

Όταν το βιβλίο επιστρέψει στον κάτοχο του, αυτός ενημερώνει τον Χώρο για την διαθεσιμότητα του βιβλίου και ο Χώρος με τη σειρά του ενημερώνει την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.