ηλεκτροβελονισμός

 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Ηλεκτροβελονισμός είναι μια φυσική συμπληρωματική μέθοδος. Βασίζεται στις γενικές αρχές της αρχαίας κινέζικης ιατρικής και του βελονισμού και εφαρμόζεται στους μεσημβρινούς του σώματος και στα βελονιστικά σημεία.

Σύμφωνα με την αρχαία κινέζικη ιατρική οι «μεσημβρινοί» είναι κανάλια ροής της ενέργειας στο σώμα μας και τα «βελονιστικά σημεία» περιοχές, πάνω στους μεσημβρινούς, στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε και να  διαχειριστούμε την ενέργεια.

Σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας υπάρχει ανισορροπία στη ροής της ενέργειας στο σώμα μας.

Σε μια συνεδρία ηλεκτροβελονισμου εφαρμόζουμε ρεύμα ελάχιστης έντασης στα βελονιστικά σημεία των μεσημβρινών, που συσχετίζονται με το αντίστοιχο πρόβλημα του σώματος. Με αυτό τον τρόπο αποκαθιστούμε τη σωστή ροή της ενέργειας στους μεσημβρινούς,  αποφορτίζουμε την περιοχή  και βοηθούμε τον οργανισμό να αυτοθεραπευτεί.

Στον ηλεκτροβελονισμό δεν χρησιμοποιούνται  βελόνες, η εφαρμογή του γίνεται στην επιφάνεια του δέρματος χωρίς αυτό να διαπερνάται από βελόνες.

Ο Ηλεκτροβελονισμός δεν αντικαθιστά την ιατρική γνωμάτευση ή θεραπεία αλλά μπορεί να βοηθήσει παράλληλα με αυτήν.